Kontakt

Praktisk info 

Klub 107
Åbjergvej 26 
3600 Frederikssund

Telefon 47352455

Leder: Carsten Lunn clunn@frederikssund.dk og Sissi Stoltze sstol@frederikssund.dk

Kontingent
Se takster for forældrebetaling og reglerne for økonomisk friplads på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Ansvar/forsikring

Såfremt et barn forvolder skade på andre børn, deres ting eller klubbens ting gælder de almindelige regler om erstatningsansvar. Klubben er ikke ansvarlig for og har ingen forsikringsdækning for tøj og ejendele, der bliver ødelagt eller stjålet. Børnene er, under aktiviteter med klubben, ikke dækket af en ulykkesforsikring, så egen forsikring må anbefales.

Mobile Pay: 30 61 31 34. Husk at skrive formål, navn og klubnr.

Ind og udmeldelse

  • Indmeldelse i klub sker ved personligt fremmøde i de lokale klubber! 

  • Udmeldelse af klub sker via den digitale pladsanvisning

  • Der er en måneders udmeldelsesfrist til d. 1. eller 15. i måneden.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Praktisk-info